Мэдээлэл оруулахад ердөө 1 минут шаардагдана.
Энэхүү үнэлгээний суурь үнэ нь БЭСТА Агентлагийн хамгийн сүүлийн зах зээлийн судалгаанд үндэслэсэн болно.
Хороолол/хотхоныг сонгох:
Ашиглалтанд орсон:
Таны оруулах гэсэн хороолол, хотхон сонгох жагсаалтанд байхгүй байвал энэхүү тооцооллын системд хараахан хамрагдаагүй гэсэн үг болно. Нэмүүлэх хүсэлтэй хороолол, хотхоны нэршлийг info@besta.mn хаягаар ирүүлнэ үү